15 January 2016

wir fahren in die Berge


Samochód jadący w poranek drugiego dnia świąt na południe, dokładnie tak jak rok temu. Cel jest ten sam.
A car going south on December 26th, just like previous year. The destination is the same.

Powtórka z rozrywki, doskonale znana trasa, wypatrywanie znajomych elementów. Mikulov. Jezioro. Jezioro z kościołem na wyspie. Poysdorf i rzeźba przedstawiająca Conchitę Wurst. Alpy.
Again, a well known route, looking for familiar points. Mikulov. Lake. Lake with a church on an island. Poysdorf and the Conchita Wurst sculpture. Alps.

W tym roku śnieg nie zaczyna padać po przekroczeniu granicy z Czechami, na kolejnej też go nie ma. Nigdzie go nie ma, jest kilka stopni powyżej zera i świeci słońce.
This year snow doesn't start falling just after crossing the border with Czech Republic, neither on the next one. There's no snow anywhere, it's few degrees outside and the sun is shining.

Najlepiej okolica za oknem wygląda we mgle, przez którą przebijają się promyki. 
The view looks the best covered with fog, with the sun behind it.

Po przekroczeniu granicy z Czechami niewiele się zmienia, przynajmniej na początku. Przypominamy tylko sobie, że trzeba kupić kofolę i studentską, to już tradycja. Zatrzymujemy się na stacji benzynowej, potem już tylko jeziora, Mikulov i nagle jesteśmy w Austrii. Za oknem pojawiają się co chwila rzędy turbin wiatrowych, potem niedługo Alpy.
After crossing the border with Czech Republic nearly nothing changes, at least in the beginning. We just tell each other, that we really need to buy kofola and studentska chocolate, that's kind of a tradition. We stop at a petrol station, later only lakes, Mikulov and suddenly we're in Austria. Outside we can see wind turbines, soon we'll see the Alps.

Zachodzi słońce, góry są na wyciągnięcie ręki.
Sun is setting, moutains are very close.

Alpy. Co jakiś czas jedynie małe wsie i miasteczka, poza tym ciemność rozprasza jedynie jasny księżyc prawie w pełni, gwiazdy i jasne okienka pojedynczych domów gdzieś na zboczach. 
Alps. Sometimes there are small villages and towns, apart from them, darkness is distracted only by bright moon, stars and bright windows of single houses.

Jesteśmy u celu.
We arrived at our destination.


No comments:

Post a Comment

Dziękuję!