14 June 2016

pride on the streets of Warsaw

To był piękny dzień. Idealny, by chodzić po ulicach i prosić o prawa człowieka.
It was a beautiful day. Perfect to walk on the streets and kindly ask for human rights.


Parada Równości to prawdopodobnie najweselsze i najbardziej kolorowe wydarzenie, jakie ma miejsce w Warszawie. Prawa osób LGBTQIA w Polsce są raczej niewielkie, ale wszyscy byli weseli. Raczej pełni entuzjazmu i energii. Maszerujący po ulicach, niosący transparenty i tęczowe flagi, z uśmiechem na ustach pokazujący, że miłość wygra. Wszyscy wiedzą, że nie nastąpi to szybko, ale dzisiaj jest dzień nadziei.
Parada Równości ('Equality Parade') is probably the most cheerful and colorful event taking place in Warsaw. There are no LGBTQIA rights in Poland, but no one was sad today. Full of energy and enthusiasm instead. Marching in the streets, waving rainbow flags, holding placards and, with a smile, showing that love will win. Everyone knows it won't happen soon here, but today is a day for hope.

Tego samego dnia w gay clubie w Orlando na Florydzie w strzelaninie ginie pięćdziesiąt osób, a pięćdziesiąt trzy zostają ranne. Jeszcze długa droga.
Later that day there's a mass shooting in a gay club in Orlando, FL. Fifty people die and fifty-three are wounded. There's a long way to go.

No comments:

Post a Comment

Dziękuję!