31 August 2016

Boderne


Tylko morskie fale i wiatr, poza tym cisza.
Only sea waves and the wind, besides - silence.

Pierwszy raz leje niedługo po wyjeździe z Dueodde, chowamy się pod drzewami, po chwili mija i możemy jechać dalej, tylko kurtki pod ręką, bo niebo jest cały czas ciemnoszarne.
It rains for the first time soon after we leave Dueodde, we hide under the trees, it soon passes and we can continue, keeping jackets close, as the sky is still dark gray.

Pedersker, próbujemy znaleźć Traktor og Motor Museum, ale prędzej znajduje nas deszcz. Chowamy się na przystanku autobusowym, jemy marchewki i słuchamy muzyki.
Pedersker, we're trying to find the Traktor og Motor Musuem, but the rain is faster. We hide in the bus stop, eat carrots and listen to the music.

Muzeum jest czynne tylko w soboty, dzisiaj jest wtorek.
Museum is open only on Saturdays and today's Tuesday

W Boderne jesteśmy bardzo wcześnie, zbyt wcześnie, by móc zostawić sakwy w pokoju, a rowery na parkingu, więc jedziemy na plażę. Spacer po okolicy, siadamy na rozłożonej na piasku mojej kurtce. Pada po raz trzeci, ale bardziej niż to przeszkadza większa fala, która dosięga naszych nogawek.
We arrive in Boderne early, too early to check in and leave bikes, so we go to the beach. A walk around, we sit on my jacket on the sand. It rains for the third time today, but the bigger problem is that a bigger wave has reached our legs.

W hostelu robimy obiad, barszcz z kluskami bez lepku.
We make a dinner in the hostel, borscht with gluten free noodles.

Znów jesteśmy nad morzem. Trasa z hostelu jest dłuższa niż z kempingu, asfaltowa droga prowadzi w dół wzdłuż pól. 
We're in the seaside again. The way from the hostel is a bit longer than from a camping, a street goes downhill along the fields.

No comments:

Post a Comment

Dziękuję!