24 August 2016

Bornholm.


Wielkie nieba.
Big skies. 

Długa droga do Kołobrzegu, nie mogę spać, słuchamy biografii Kapuścińskiego. 
Long way to Kołobrzeg, I can't sleep, we're listening to an audiobook (Kapuściński's biography).

Środek nocy, jesteśmy nad morzem, idziemy na spacer, ściągamy rowery, jemy wczesne śniadanie.
Middle of the night, we're in the seaside, go for a walk, take our bikes down, eat an early breakfast.

Morze jest spokojne. Z górnego pokładu widać brzeg wyspy.
The sea is calm. We can see the island's shore from the upper deck.

Nexø, port. Jest pięknie, jak z pocztówki. Sprawdzamy mapy, zakładamy sakwy, jedziemy przed siebie, na południe. Przejeżdżamy wzdłuż nadmorskiego wrzosowiska, na którym pasą się owce. Mijamy Balkę, potem Snogbæk, w końcu zjazd na kemping blisko Dueodde. 
Nexø, harbour. Beautiful, like from a postcard. We check the maps, put on the panniers, cycle forward, direction - south. Along a seaside moorland, where the sheep are grazing. Pass by Balka, later Snogbæk, finally turn to the camping near Dueodde.

Drobny, biały piasek, delikatny wiatr, dzieci bawiące się w płytkiej wodzie.
Tiny, white sand, delicate wind, children playing in the shallow water.

Na plażę wracamy wieczorem, jest znacznie chłodniej, ale i tak idealnie. "Nie masz wrażenia, że niebo tutaj jest jakieś większe?" Słońce zachodzi za chmurami, dzisiaj nie będziemy obserwować gwiazd.
We come back to the beach in the evening, it's much cooler, but still perfect. "Don't you feel like the sky is bigger here?" Sun is setting behind the clouds, today we won't see the stars. 

Następnego dnia jedziemy do Dueodde, w którym jemy lody (po raz pierwszy bornholmer softice), potem do Snogbæk, zrobić małe zakupy do obiadu (i kupić trochę salmiaków).
On the following day we go to Dueodde, where we have some ice cream (bornholmer softice for the first time), then to Snogbæk, do some small shopping for a dinner (and get some salmiakki).

Nie ma prawie chmur, siedzimy na piasku, czytamy książki i czekamy, aż zachód się skończy i będzie widać gwiazdy. Gdy tylko pojawiają się pierwsze, zaczyna padać deszcz.
There are nearly no clouds, we're sitting on the sand, reading books, waiting for the sunset to end and for the stars to appear. When it happens, the rain starts.

Potem koło północy już nie pada, wychodzimy na zewnątrz i widać nawet drogę mleczną.
Later, around midnight it's not raining, we go outside and we can even see the milky way.
No comments:

Post a Comment

Dziękuję!