08 October 2016

#czarnyprotest





Pierwszy października pod Sejmem. Protest przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego pod hasłem Żarty się skończyły. Tak samo jak wiosną, tylko teraz jest nas więcej i mówimy głośniej.
October 1st, in front of the Parliment. A protest against abortion ban. Just like in spring, but now there's more of us and we're louder.

Czarny poniedziałek oglądałam jedynie ze zdjęć w internecie i nieco później w prasie, bo nie miałam możliwości wziąć udziału w proteście w inny sposób, niż poprzez założenie ostatniej czarnej koszulki i czarnej kurtki na wycieczkę w góry, ale nawet oglądany na ekranie telefonu robi ogromne wrażenie. Czarne ulice, czarne place, czarne miasta pełne zdenerwowanych ludzi. I udało się.
I saw the Black Monday only on the internet and a bit later in the press, as I couldn't take part in the protest in a different way than just wearing the last remaining black t-shirt and a black jacket for a mountains trip, but even on the small phone's screen it's impressive. Black streets, black squares, black cities full of angry people. And we did it.

#czarnyprotest trwa.
#blackprotest didn't end.












No comments:

Post a Comment

Dziękuję!