09 February 2017

New Year's Eve in the Forest
Mała wieś Borsuki, wschodnia Polska, na pograniczu trzech województw (mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego) i dwóch państw (Polski i Białorusi), mniej niż dwieście kilometrów od Warszawy.
A village of Borsuki, located in the easternmost part of Poland, on the border of three voivodeships (Masovian, Podlaskie and Lublin) and two countries (Poland and Belarus), less than two hundred kilometers from Warsaw. 

Nie było śniegu, jak w prawie całym kraju w tym czasie, ale szron czynił ten niedobór bardziej znośnym. Temperatura w nocy spadła poniżej zera, więc Bug zaczął właśnie zamarzać.
There was no snow, like in the most of the places in the country at that time, but the frost made it more bearable. The temperature in the night dropped below zero, so the river Bug had just started to freeze. 


1 comment:

Dziękuję!