05 July 2018

Supreme Court at night

Tego samego dnia, w którym odebrałam świadectwo dojrzałości, pod Sądem Najwyższym w Warszawie (i innymi sądami w Polsce) protestowano przeciwko ustawie o SN i łamaniu Konstytucji przez władze. Przy świetle świec odśpiewano hymn i chyba nigdy nie brzmiał on bardziej na miejscu, niż tu. 
On the day I received my high school diploma, outside the Supreme Court in Warsaw (and other courts elsewhere in Poland) there were protests against the Supreme Court law and the violation of the Constitution by the government. In candlelight, the national anthem was sung and probably it never sounded more in its place than here.


No comments:

Post a Comment

Dziękuję!